Zapytania SQL

Pisanie zapytań Transact-SQL w środowisku MS SQL Server

Szkolenie: Pisanie zapytań Transact-SQL w środowisku MS SQL Server Zapytaj o oferte

Szkolenie jest dedykowane tym, którzy chcą poznać pełny wachlarz możliwości języka Transact-SQL w wyszukiwaniu i manipulowaniu rozproszonych informacji w relacyjnej bazie danych MS SQL Server 2014. Szkolenie może być również zrealizowane na wersji 2012.

Lokalizacja, która Ci odpowiada

Warszawa

Poznań

Wrocław

Twoje miasto
(Twoja firma)

ZAPYTAJ
O OFERTE

drukowane materiały

cel szkolenia

Zyskasz w 4 dni (32 h lekcyjne) wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. 1. zwracania danych z tabel
 2. 2. filtrowania danych
 3. 3. łączenia danych z wielu tabel
 4. 4. grupowania danych
 5. 5. modyfikowania danych
 6. 6. transformacji danych - funkcje skalarne
 7. 7. zagnieżdżania zapytań
 8. 8. łączenia wyników zapytań

Szkolenia przeprowadzam przez ośrodek szkoleniowy z którym współpracuje.

Szczegółowy konspekt szkolenia

 • Prolog
   • Relacyjne bazy danych
   • Język SQL
   • Architektura MS SQL SERVER
   • Posługiwanie się SQL Server Management Studio
 • Moduł 1: Pisanie zapytań SELECT
  • Lekcja 1: Zwracanie danych z tabeli
   • Wyświetlanie kolumn z tabeli
   • Ograniczniki identyfikatorów obiektów
   • Łączenie wartości z kolumn
   • Aliasowanie kolumn
   • Operatory arytmetyczne
   • Operacje jednoczesne (all-at-once)
  • Lekcja 2: Eliminowanie duplikujących się wierszy
   • Unikatowość wierszy wynikowych
  • Lekcja 3: Sortowanie danych
   • Idea sortowania danych
   • Sortowanie danych
   • Sposoby wskazywania kolumny sortowanej
   • Kolumny według których można sortować dane
 • Moduł 2: Filtrowanie danych
  • Lekcja 1: Kryteria proste wyszukiwania wierszy
   • Definiowanie warunku wyszukiwania
   • Operatory porównania
   • Logika trójwartościowa
   • Pola pozbawione wartości
  • Lekcja 2: Kryteria złożone wyszukiwania wierszy
   • Zaprzeczanie predykatu
   • Łączenie predykatów
   • Pierwszeństwo operatorów logicznych
  • Lekcja 3: Upraszczanie kryteriów wyszukiwania
   • Wspomagający operator zakresu
   • Wspomagający operator listy
  • Lekcja 4: Wyszukiwanie danych po części zawartości kolumny
   • Budowa wzorca wyszukującego
   • Symbole wieloznaczne
   • Ucieczka od symboli wieloznacznych
  • Lekcja 5: Filtrowanie danych w oparciu o kolejność zwracanych danych
   • Zwracanie określonej liczby lub procentu wierszy
   • Determinizm opcji TOP
   • Filtr OFFSET-FETCH
 • Moduł 3: Łączenie danych z wielu tabel
  • Lekcja 1: Złączenia między tabelami
   • Idea złączeń między tabelami
   • Złączenie krzyżowe
   • Identyfikacja kolumn
   • Aliasowanie tabel
   • Złączenie wewnętrzne
   • Złączenie zewnętrzne
   • Złączenie złożone
  • Lekcja 2: Złączenia wielokrotne
   • Wielokrotne połączenia jednorodne
   • Wielokrotne połączenia mieszane
   • Logiczna kolejność wyznaczania połączeń
   • Kontrolowanie logicznej kolejności połączeń
 • Moduł 4: Modyfikowanie danych
  • Lekcja 1: Wstawianie danych
   • Rozpoznanie tabeli
   • Wstawianie wiersza
   • Dane znakowe różnych języków
   • Wpływ wartości domyślnych na wstawianie danych
   • Wstawianie wielu wierszy do tabeli
   • Wstawianie wierszy z „innej" tabeli
  • Lekcja 2: Aktualizowanie danych
   • Aktualizowanie wierszy
   • Złożone operatory przypisania
   • Aktualizowanie danych w oparciu o dane z innej tabeli
   • Użycie aliasów w aktualizacjach opartych na złączeniu
  • Lekcja 3: Usuwanie danych
   • Usuwanie pożądanych wierszy
   • Usuwanie danych w oparciu o dane z innej tabeli
   • Usuwanie wszystkich wierszy z tabeli
 • Moduł 5: Agregowanie danych
  • Lekcja 1: Istota grupowania danych
   • Agregowanie danych
   • Funkcje agregujące
   • Zbiory grupujące
   • Techniczny aspekt grupowania danych
   • Filtrowanie danych zagregowanych
  • Lekcja 2: Złożone grupowanie danych
   • Złączenia i grupowanie danych
   • Funkcje skalarne i grupowanie danych
 • Moduł 6: Zagnieżdżanie zapytań
  • Lekcja 1: Skalarne zapytania podrzędne
   • Samodzielne zapytania podrzędne
   • Skorelowane zapytania podrzędne
  • Lekcja 2: Wielowartościowe zapytania podrzędne
   • Samodzielne zapytania podrzędne
   • Skorelowane zapytania podrzędne
  • Lekcja 3: Tablicowe zapytania podrzędne
   • Tabele pochodne
   • Wspólne wyrażenia tablicowe
 • Moduł 7: Łączenie wyników zapytań
  • Lekcja 1: Pionowe operacje na zbiorach
   • Idea operacji na zbiorach
   • Suma zbiorów
   • Sortowanie wierszy wynikowych
   • Część wspólna zbiorów
   • Różnica zbiorów
  • Lekcja 2: Wielokrotne pionowe operacje na zbiorach
   • Wielokrotne jednorodne operacje na zbiorach
   • Logiczna kolejność operacji
   • Kontrolowanie logicznej kolejności operacji
 • Moduł 8: FUNKCJE SKALARNE
  • Lekcja 1: Znaczenie funkcji skalarnych
   • Istota funkcji
   • Wykorzystywanie funkcji w zapytaniach
   • Zagnieżdżanie funkcji
  • Lekcja 2: Funkcje tekstowe
   • Zwracanie skrajnych znaków
   • Zwracanie wybranych znaków
   • Znajdowanie pozycji znaków w tekście
   • Zmiana wielkości liter
   • Likwidacja spacji wiodących i końcowych
   • Odwracanie kolejności znaków
   • Liczba znaków
   • Zastępowanie szukanych znaków
   • Wstawianie znaków na określonej pozycji
  • Lekcja 3: Funkcje daty i czasu
   • Istota daty i czasu
   • Zwracanie bieżącej daty i godziny
   • Zwracanie części daty
   • Zwracanie jednostki daty i czasu
   • Identyfikowanie dnia tygodnia
   • Zwracanie nazwy jednostki daty i czasu
   • Różnica dat
   • Dodawanie do daty jednostek czasu
  • Lekcja 4: Funkcje matematyczne
   • Zaokrąglanie liczb
   • Zaokrąglanie do liczby całkowitej w dół i w górę
   • Potęgowanie i pierwiastkowanie
  • Lekcja 5: Funkcje logiczne
   • Warunkowe wykonywanie operacji
   • Zwracanie wartości ze zdefiniowanej listy wartości
  • Lekcja 6: Funkcje konwertujące
   • Niejawna konwersja typów danych
   • Konwertowanie wartości
   • Style konwersji
   • Konwersja dat, czasu i wartości pieniężnych
  • Lekcja 7: Funkcje systemowe
   • Zastępowanie NULLa
   • Zastępowanie NULLa pierwszą nienulową wartością


Program szkolenia jest objęty ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.


Szkolenia autoryzowane

Querying Data with Transact-SQL

20761

Więcej na oficialnej stronie Microsoftu ...

Zapytaj o oferte

Alternatywne szkolenie 20461 (SQL Server 2014)

Twoja pełnia wiedzy o MS SQL Server

© Grzegorz Domański 2015-2024. All rights reserved.


Ta strona używa cookies
Dowiedz się więcej »