MS SQL Server poziom EXPERT

Szkolenie: MS SQL Server poziom EXPERT Zapisz się

Szkolenie jest kierowane dla osób, które chcą wynieść swoje dotychczasowe zapytania T-SQL na szczyt ich możliwości, oraz rozwinąć swoje umiejętności programistyczne, w zakresie realizowania złożonych zadań związanych z obsługą danych w środowisku MS SQL Server 2014. Szkolenie może być również zrealizowane na wersji 2012.

Lokalizacja, która Ci odpowiada

Warszawa

Poznań

Wrocław

Twoje miasto
(Twoja firma)

ZAPYTAJ
O OFERTE

drukowane materiały

cel szkolenia

Zyskasz w 4 dni (32 h lekcyjne) wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. 1. zaawansowanego wyszukiwania danych opartego na zagnieżdżaniu zapytań
 2. 2. łączenia i porównywania danych zwracanych przez różne zapytania
 3. 3. wykorzystywania funkcji skalarnych w zwracaniu, wyszukiwaniu i grupowaniu danych
 4. 4. programowania proceduralnego w języka T-SQL
 5. 5. tworzenia funkcji usprawniających pracę z danymi
 6. 6. przeprowadzanie złożonych modyfikacji danych pod kontrolą transakcji

Szkolenia przeprowadzam przez ośrodek szkoleniowy z którym współpracuje.

Szczegółowy konspekt szkolenia

 • Prolog
   • Język SQL
   • Podstawowa składnia instrukcji SELECT
   • Grupowanie i agregowanie danych
   • Znaczenie procedur składowanych
   • Podstawowa składnia procedury składowanej
 • Moduł 1: Zagnieżdżanie zapytań
  • Lekcja 1: Skalarne zapytania podrzędne
   • Samodzielne zapytania podrzędne
   • Skorelowane zapytania podrzędne
  • Lekcja 2: Wielowartościowe zapytania podrzędne
   • Samodzielne zapytania podrzędne
   • Skorelowane zapytania podrzędne
  • Lekcja 3: Tablicowe zapytania podrzędne
   • Tabele pochodne
   • Wspólne wyrażenia tablicowe
 • Moduł 2: Łączenie wyników zapytań
  • Lekcja 1: Pionowe operacje na zbiorach
   • Idea operacji na zbiorach
   • Suma zbiorów
   • Sortowanie wierszy wynikowych
   • Część wspólna zbiorów
   • Różnica zbiorów
  • Lekcja 2: Wielokrotne pionowe operacje na zbiorach
   • Wielokrotne jednorodne operacje na zbiorach
   • Logiczna kolejność operacji
   • Kontrolowanie logicznej kolejności operacji
 • Moduł 3: FUNKCJE SKALARNE
  • Lekcja 1: Znaczenie funkcji skalarnych
   • Istota funkcji
   • Wykorzystywanie funkcji w zapytaniach
   • Zagnieżdżanie funkcji
  • Lekcja 2: Funkcje tekstowe
   • Zwracanie skrajnych znaków
   • Zwracanie wybranych znaków
   • Znajdowanie pozycji znaków w tekście
   • Zmiana wielkości liter
   • Likwidacja spacji wiodących i końcowych
   • Odwracanie kolejności znaków
   • Liczba znaków
   • Zastępowanie szukanych znaków
   • Wstawianie znaków na określonej pozycji
  • Lekcja 3: Funkcje daty i czasu
   • Istota daty i czasu
   • Zwracanie bieżącej daty i godziny
   • Zwracanie części daty
   • Zwracanie jednostki daty i czasu
   • Identyfikowanie dnia tygodnia
   • Zwracanie nazwy jednostki daty i czasu
   • Różnica dat
   • Dodawanie do daty jednostek czasu
  • Lekcja 4: Funkcje matematyczne
   • Zaokrąglanie liczb
   • Zaokrąglanie do liczby całkowitej w dół i w górę
   • Potęgowanie i pierwiastkowanie
  • Lekcja 5: Funkcje logiczne
   • Warunkowe wykonywanie operacji
   • Zwracanie wartości ze zdefiniowanej listy wartości
  • Lekcja 6: Funkcje konwertujące
   • Niejawna konwersja typów danych
   • Konwertowanie wartości
   • Style konwersji
   • Konwersja dat, czasu i wartości pieniężnych
  • Lekcja 7: Funkcje systemowe
   • Zastępowanie NULLa
   • Zastępowanie NULLa pierwszą nienulową wartością
 • Moduł 4: Elementy proceduralne
  • Lekcja 1: Zmienne
   • Istota zmiennych
   • Deklarowanie zmiennych
   • Przypisywanie wartości jednej zmiennej
   • Złożone operatory przypisania
   • Przypisanie wartości wielu zmiennym w jednej instrukcji
   • Przypisanie zmiennym wartości z wiersza danych
   • Standardowe kontra niestandardowe przypisanie
   • Standardowe kontra niestandardowe przypisanie
  • Lekcja 2: Warunkowe wykonywanie działań w instrukcji
   • Proste rozpatrywanie przypadków wartości
   • Złożone rozpatrywanie przypadków wartości
  • Lekcja 3: Warunkowe wykonywanie instrukcji
   • Implementacja warunkowej instrukcji
   • Warunkowe wykonanie bloku instrukcji
   • Podzapytania w predykatach IF
   • Czytelne zapisy IF … ELSE
  • Lekcja 4: Wielokrotne wykonywanie instrukcji
   • Implementacja pętli
   • Sterowanie pętlą
 • Moduł 5: Funkcje użytkownika
  • Lekcja 1: Funkcje skalarne
   • Istota skalarnych funkcji
   • Tworzenie funkcji skalarnej
   • Wywołanie funkcji
   • Uzyskanie definicji funkcji
   • Modyfikacja funkcji
   • Zmiana nazwy funkcji
   • Usuwanie funkcji
   • Wartość domyślna parametrów
   • Zamaskowanie definicji funkcji
   • Wiązanie funkcji z bazowymi obiektami
   • Wartość null w parametrach wejściowych
  • Lekcja 2: Wbudowane funkcje tabelaryczne
   • Istota wbudowanej funkcji tabelarycznej
   • Tworzenie wbudowanej funkcji tabelarycznej
   • Wywołanie funkcji tabelarycznej
  • Lekcja 3: Złożone funkcje tabelaryczne
   • Istota złożonej funkcji tabelarycznej
   • Tworzenie złożonej funkcji tabelarycznej
   • Wywołanie funkcji tabelarycznej
 • Moduł 6: Procedury składowane - niestandardowe parametry
  • Lekcja 1: Parametry tabelaryczne
   • Zapotrzebowanie na parametry tabelaryczne
   • Typ tabelaryczny
   • Definiowanie parametrów tabelarycznych
  • Lekcja 2: Parametry wyjściowe
   • Idea parametrów wyjściowych
   • Definiowanie parametrów wyjściowych
 • Moduł 7: Transakcje
  • Lekcja 1: Obsługa błędów
   • Tworzenie komunikatów o błędach
   • Kod zwrotny procedury
   • Przechwycenie błędów
  • Lekcja 2: Spójność złożonych modyfikacji
   • Znaczenie transakcji
   • Przykład środowiska wymagającego transakcji
   • Skutki braku implementacji transakcji w przykładowym środowisku
   • Implementacja transakcji
   • Efekty implementacji transakcji w przykładowym środowisku


Program szkolenia jest objęty ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.


Szkolenia autoryzowane

Querying Data with Transact-SQL

20761

Więcej na oficialnej stronie Microsoftu ...

Zapytaj o oferte

Alternatywne szkolenie 20461 (SQL Server 2014)

Twoja pełnia wiedzy o MS SQL Server

© Grzegorz Domański 2015-2024. All rights reserved.


Ta strona używa cookies
Dowiedz się więcej »