MS SQL Server poziom START

Szkolenie: MS SQL Server poziom START Zapytaj o oferte

Szkolenie jest kierowane dla osób, którzy chcą rozpocząć pracę z relacyjnymi bazami danych, w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę w środowisku MS SQL Server 2014. Szkolenie może być również zrealizowane na wersji 2012.

Lokalizacja, która Ci odpowiada

Warszawa

Poznań

Wrocław

Twoje miasto
(Twoja firma)

ZAPYTAJ
O OFERTE

drukowane materiały

cel szkolenia

Zyskasz w 3 dni (24 h lekcyjne) wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. 1. projektowania użytecznych bazy danych w prowadzonym biznesie
 2. 2. wyświetlania i filtrowania danych według różnych kryteriów wyszukiwania
 3. 3. agregowania i łączenia danych znajdujących się w różnych tabelach
 4. 4. modyfikowania zbiorów danych
 5. 5. tworzenia widoków na często poszukiwane dane
 6. 6. budowania procedur zwracających i modyfikujących dane zgodnie z wytycznymi osoby uruchamiającej procedurę

Szkolenia przeprowadzam przez ośrodek szkoleniowy z którym współpracuje.

Szczegółowy konspekt szkolenia

 • Prolog
   • Relacyjne bazy danych
   • Język SQL
   • Architektura MS SQL SERVER
   • Implementacja bazy danych w MS SQL Server
 • Moduł 1: Projektowanie baz danych
  • Lekcja 1: Projektowanie tabel
   • Uchwycenie świata rzeczywistego w bazie danych
   • Identyfikacja obiektów
   • Implementacja tabel w MS SQL Server
  • Lekcja 2: Projektowanie związków
   • Związek jeden do wielu
   • Związek wiele do wielu
   • Atrybuty związku
   • Implementacja związków w MS SQL Server
 • Moduł 2: Pisanie zapytań SELECT
  • Lekcja 1: Zwracanie danych z tabeli
   • Wyświetlanie kolumn z tabeli
   • Ograniczniki identyfikatorów obiektów
   • Łączenie wartości z kolumn
   • Aliasowanie kolumn
   • Operatory arytmetyczne
   • Operacje jednoczesne (all-at-once)
  • Lekcja 2: Eliminowanie duplikujących się wierszy
   • Unikatowość wierszy wynikowych
  • Lekcja 3: Sortowanie danych
   • Idea sortowania danych
   • Sortowanie danych
   • Sposoby wskazywania kolumny sortowanej
   • Kolumny według których można sortować dane
 • Moduł 3: Filtrowanie danych
  • Lekcja 1: Kryteria proste wyszukiwania wierszy
   • Definiowanie warunku wyszukiwania
   • Operatory porównania
   • Logika trójwartościowa
   • Pola pozbawione wartości
  • Lekcja 2: Kryteria złożone wyszukiwania wierszy
   • Zaprzeczanie predykatu
   • Łączenie predykatów
   • Pierwszeństwo operatorów logicznych
  • Lekcja 3: Upraszczanie kryteriów wyszukiwania
   • Wspomagający operator zakresu
   • Wspomagający operator listy
  • Lekcja 4: Wyszukiwanie danych po części zawartości kolumny
   • Budowa wzorca wyszukującego
   • Symbole wieloznaczne
   • Ucieczka od symboli wieloznacznych
  • Lekcja 5: Filtrowanie danych w oparciu o kolejność zwracanych danych
   • Zwracanie określonej liczby lub procentu wierszy
   • Determinizm opcji TOP
   • Filtr OFFSET-FETCH
 • Moduł 4: Łączenie danych z wielu tabel
  • Lekcja 1: Złączenia między tabelami
   • Idea złączeń między tabelami
   • Złączenie krzyżowe
   • Identyfikacja kolumn
   • Aliasowanie tabel
   • Złączenie wewnętrzne
   • Złączenie zewnętrzne
   • Złączenie złożone
  • Lekcja 2: Złączenia wielokrotne
   • Wielokrotne połączenia jednorodne
   • Wielokrotne połączenia mieszane
   • Logiczna kolejność wyznaczania połączeń
   • Kontrolowanie logicznej kolejności połączeń
 • Moduł 5: Agregowanie danych
  • Lekcja 1: Istota grupowania danych
   • Agregowanie danych
   • Funkcje agregujące
   • Zbiory grupujące
   • Techniczny aspekt grupowania danych
   • Filtrowanie danych zagregowanych
  • Lekcja 2: Złożone grupowanie danych
   • Złączenia i grupowanie danych
   • Funkcje skalarne i grupowanie danych
 • Moduł 6: Modyfikowanie danych
  • Lekcja 1: Wstawianie danych
   • Rozpoznanie tabeli
   • Wstawianie wiersza
   • Dane znakowe różnych języków
   • Wpływ wartości domyślnych na wstawianie danych
   • Wstawianie wielu wierszy do tabeli
   • Wstawianie wierszy z „innej" tabeli
  • Lekcja 2: Aktualizowanie danych
   • Aktualizowanie wierszy
   • Złożone operatory przypisania
   • Aktualizowanie danych w oparciu o dane z innej tabeli
   • Użycie aliasów w aktualizacjach opartych na złączeniu
  • Lekcja 3: Usuwanie danych
   • Usuwanie pożądanych wierszy
   • Usuwanie danych w oparciu o dane z innej tabeli
   • Usuwanie wszystkich wierszy z tabeli
 • Moduł 7: Widoki
  • Lekcja 1: Tworzenie i zarządzanie widokami
   • Znaczenie widoków
   • Tworzenie widoku
   • Wywołanie widoku
   • Uzyskanie definicji widoku
   • Modyfikacja widoku
   • Zmiana nazwy widoku
   • Usuwanie widoku
  • Lekcja 2: Dodatkowe opcje
   • Zamaskowanie definicji widoku
   • Wiązanie widoku z bazowymi obiektami
 • Moduł 8: Procedury składowane
  • Lekcja 1: Tworzenie i zarządzanie procedurami składowanymi
   • Znaczenie procedury składowanej
   • Tworzenie procedury składowanej
   • Wywoływanie procedury składowanej
   • Uzyskanie definicji procedury
   • Modyfikacja procedury
   • Zmiana nazwy procedury
   • Usuwanie procedury
  • Lekcja 2: Skalarne parametry wejściowe
   • Potrzeba parametryzacji procedur
   • Skalarny parametr wejściowy
   • Wiele skalarnych parametrów wejściowych
   • Metody przekazywania wartości parametrom
   • Wartość domyślna parametrów
   • Null w wartości domyślnej parametru skalarnego
  • Lekcja 3: Procedury składowane i instrukcje modyfikujące dane
   • Wstawianie danych
   • Modyfikacja wartości przekazanych parametrów
   • Aktualizowanie wartości jednego pola
   • Aktualizowanie wartości wielu pól
  • Lekcja 4: Dodatkowe opcje
   • Zamaskowanie definicji procedury przechowanej


Program szkolenia jest objęty ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.


Szkolenia autoryzowane

Querying Data with Transact-SQL

20761

Więcej na oficialnej stronie Microsoftu ...

Zapytaj o oferte

Alternatywne szkolenie 20461 (SQL Server 2014)

Twoja pełnia wiedzy o MS SQL Server

© Grzegorz Domański 2015-2024. All rights reserved.


Ta strona używa cookies
Dowiedz się więcej »